EN | TH     

ยกกระชับ
ปรับหน้าเรียวด้วย
BTXA

Ever young Ever healthy
and Radiant Skin

หุ่นสวย S curve
ด้วย SRS Corporel จากฝรั่งเศส

President’s Message

slide-shadow

President’s Message

ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมและมุ่งมั่น นำนวัตกรรมความงามล่าสุดและปลอดภัยสู่คนไทย บริษัท คอสเมด ฟาร์ม่า จำกัด คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ เราก่อตั้งด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น อยากเห็นวงการความงามของไทยพัฒนาสู่ความก้าวล้ำกว่าเดิม เราจึงไม่เพียงแต่มุ่งเสนอผลิตภัณท์ความงามแต่เรายังเสาะหาวิวัฒนาการต่างๆ ที่จะทำให้ผลิตภัณท์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ความงามที่เหนือชั้นกว่า อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของเราอีกด้วย

ในปีนี้เราจึงได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านความงามต่างๆในประเทศ เพราะเราเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมกับสถาบันอบรมและพัฒนาด้านความงามในประเทศเกาหลี ประเทศที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องศาสตร์ความงามระดับแนวหน้าของโลก
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่นของเรา จะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน