EN | TH     

BTXA

slide-shadow

BTXA

BTXA-03

BTXA (Botulinum Toxin Type A) คือ โบทูลินั่ม ท็อกซิน ที่เข้าไปช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ทำให้กล้ามเนื้อหยุดการทำงานชั่วคราว มักนิยมฉีดที่บริเวณกราม ทำให้รูปหน้าดูกระชับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด จุดเด่นของ BTXA นั้น คือการทำให้ดูเป็นธรรมชาติ

logo